Wet- en regelgeving

Bronbemaling plaatsen voor de bouw van een kelder of het leggen van kabels en leidingen? Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap.

Het verzorgen van de melding voor de onttrekking en/of lozing van het bemalingswater kunnen wij namens onze opdrachtgever verzorgen. De melding moet ten minste 4 weken vooraf ingediend worden, en lozingskosten komen altijd voor rekening van onze opdrachtgever.

Klik hier voor een overzicht van de waterschappen.

Klik hier om uw grondwateronttrekking aan te melden bij het betreffende waterschap