Bronbemalingen

Het verzorgen van bronbemaling met als resultaat een droge bouwput- of sleufbodem is onze kernactiviteit. Voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand kunnen wij onze klanten voorzien zowel in de uitvoering als advies met alle technieken zoals een filterbemaling, drainbemaling of een deepwell bemaling. We voorzien hiermee een grote variatie aan klanten in de bouw en infra maar ook particulieren kunnen bij Ockhuizen terecht. Al meer dan 80 jaar is Ockhuizen een vertrouwd gezicht op vele grote en kleine bouwterreinen. Het continue inspelen op een dynamische bouwplaats is in deze branche essentieel. 

Met onze jarenlange praktijkervaring en ons opgebouwde bodemarchief zijn wij in staat u te adviseren over de meest geschikte bemalingsmethodiek voor uw project. Hiervoor gebruiken we onder andere sonderingen en handboringen uitgevoerd door Ockhuizen en onderzoeken van derden. Deze veldonderzoeken dienen in combinatie met de benodigde ontgravingsdiepte als fundament voor het bepalen van de juiste bemalingsmethode. Daarnaast kunnen wij met onze ervaring een inschatting maken van bijkomende kosten, en u ontzorgen met het verrichten van een melding bij het bevoegd gezag (Waterschap en/of Gemeente).
Zo krijgt uw project op voorhand de aandacht die het verdient.  

Door onze werkwijze te digitaliseren, werken we zeer nauwkeurig. Zo meten we met sensoren de bereikte grondwaterverlaging in de ontgraving en/of de nabije omgeving. Met deze op afstand uitleesbare gegevens sturen we de bemalingsinstallatie aan waardoor we alleen de minimale hoeveelheid water verpompen en de invloedsfeer tot een minimum beperken.

Een mooie oplossing voor u én voor het milieu! Ockhuizen schakelt snel en verzorgt uw project van a tot z: van ontwerpfase tot uitvoeringsfase.