Bronbemalingen

  • Zwaartekrachtfilters van 6 t/m 9 meter met inhangers. Deze filters worden toegepast in bodems waarin meerdere scheidende lagen voorkomen
  • Vacuümfilters van 3 t/m 7 meter deze filters dienen met het filtergedeelte in zandige bodems aangebracht te worden.
  • Zwaartekrachtdrainage wordt aangesloten op een verzamelput waarbij het grondwater onder vrij verval naar de put stroomt. Met behulp van een klokpompen wordt het grondwater uit de verzamelputten gepompt.
  • Vacuümdrainage wordt de drainage rechtstreeks op een bemalingspomp aangesloten en wordt het grondwater door middel van vacuüm onttrokken.

Filters sluiten we aan op de bovenleiding die met slangen aan de bemalingspompen zijn geïnstalleerd. Het grondwater wordt dan via de afvoerleiding geloosd in de riolering of oppervlakte water.