Bronbemalingen

  • Bronbemaling

Verticale filters aangesloten op een vacuümpomp.

  • Horizontale bemaling

Horizontale drainage aangesloten op een vacuümpomp.

  • Open bemaling

Afpompen van stagnerend water uit de ontgraving.

  • Spanningsbemaling

Waterspanning in diepere zandlaag verlagen om opbarsten te voorkomen.

  • Retourbemaling

Terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem.

  • Bemalingsplan & verzorgen meldingen

Bemalingsplan, verzorgen toestemming onttrekking en lozing.