Grondboringen

Behalve bronbemaling zijn we tevens specialist in grondboringen voor bijvoorbeeld bluswatervoorzieningen en brandputten, beregeningsbronnen en bronnen voor bodemenergie (WKO/KWO). Ockhuizen is gecertificeerd voor de BRL 2100 “mechanisch boren” en de BRL11000 “ondergronds deel installaties bodemenergie”.  Ockhuizen ontwerpt, installeert en onderhoud alle soorten waterbronnen en gebruikt hiervoor de hiervoor meest geschikte en veelal verplichte zuigboortechniek. Ockhuizen beschikt over kwalitatief materieel en ervaren personeel voor het op een correcte wijze uitvoeren van alle soorten grondboringen.